ถ้ากล่องเครื่องสำอางค์ถูกจะซื้อดีไหม

ละเมิดกฎนี้เลียเอง ด้วยการเขยนข่าวแจกที่มีแต่เรื่อง ของตัวเอง ใช้คำคัพท์เฉพาะกลุ่ม มีนักข่าวไม่มากนักหรอกที่ยอม อ่านข่าวแจกพวกนี้ เพราะมันไม่ได้ตอบคำถามหนึ่งเดียวที่สำคัญ ที่ลุดสำหรับนักข่าว-ทำไมผู้อ่านจะต้องมาใส่ใจในเรื่องนี้ด้วย? ใน ฐานะลื่อมวลซนผมขาย กระเป๋า เครื่องสำอาง ได้เหินข่าวแจกหลายพันฉบับ มีน้อยมากที่จะ เขียนเล่าเรื่องที่ตอบคำถามนี้ได้ ลื่อมวลซนอื่นๆ คงจะเหินพ้องกับ ผม ข่าวแจกมักจะมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงขององค์กร (การแต่งตั้ง ผู้บริหารใหม่ โลโก้ใหม่ สำนักงานใหม่ เป็นต้น) ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มี ใครสนใจอยากจะรู้ และหากเกีดจะมีใครสนใจข้อมูลที่ให้มาก็ไม่

 

ค่อยครบถ้วน กระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ หากได้อ่านข่าวแจกพวกนีแล้วคุณจะอึงกับการ พยายามหาเหตุผลว่าทำไมใครจะต้องมาใส่ใจกับข้อมูลเหล่านี้ด้วย

คิดเล่นลนุกๆ ผมขอยกตัวอย่างข่าวแจกบางข่าวมาให้ดู วันที่คง ไม่สำคัญนัก แต่ผมอยากให้เห็นว่าข่าวแจกส่วนใหญ่ละเมิดกฎ พื้นฐานของการโน้มน้าวอย่างไรจำหน่ายนํ้ามันเครื่องยนต์ดีเซล  ภายในประเทศแต่เพียง

ผู้เดียว” เอาละครับ เรากลับมาเป็นงานเป็นการกันต่อไป ใคร จะมาใส่ใจในกระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ baviphat ข้อมูลนี้ล่ะครับ? ผมอยากจะตอบคุณให้ได้ว่าการ เซ็นสัญญาใหม่นี้

 

จะเป็นประโยชน์กับใครบ้าง แม้แต่กับผู้ทอหุ้น แต่ผมก็ตอบไม่ได้ เพราะข้อมูลในส่วนที่เหลือของข่าวแจกนี้ไม่ ได้ตอบคำถามนี้ไว้เลย2008 โดยนิตยสารพีซซ่-ามาร์เกํตเพลส (Pizza Marketplace)” ข่าวแจกอธิบายว่าเกียรติยศนี้ได้รับมาจากการที่บริษ้ทในเครือ ลามารถทำกำไรได้สมาเสมอ ตัวเลขยอดขายในร้านเดิมเพิ่มขึ้น ตลอดหกไตรมาสติดต่อกัน หากผู้บรืหารของบรืษัทเสนอส่วนลด พิเศษให้แก่ลูกค้าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ม้นก็เป็นข่าวที่ค้มค่า น่าอ่านหน่อย แต่ในข่าวแจกไม,ได้เอ่ยถึงเรื่องอื่นๆ กระเป๋า เครื่องสำอาง ค์ น่า รัก ที่จะทำให้ ตัวเองแตกต่างจากร้านพิซซ่าอื่นอึกนับพันๆ แห่ง ข่าวแจกแบบนี้ จัดอยู่ในประเภท ‘‘มองดูเราสิ” ซึ่งเป็นการแถลงข่าวที่ไม่ได้ให้ ประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่นอกห้องผู้บริหารเลย

 

อยู่! ล้อเล่นน่ะครับ นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการปล่อยโอกาล ให้สูญเลียไป ถ้าหากข่าวแจกฉบับนี่เรมต้นขึ้นด้วยข้อมูลจาก รายงานฉบับใหม่ที่จะทำให้สายตาของผู้อ่านเบิกกว้างไต้บ้าง ข่าวนี่คงจะมีความน่าสนใจมากกว่านี้ แต่นั่นหมายถึงการให้ ความลำค้ญกับผู้อ่านไม่ใช่บริษัท แต่น่าเศร้าที่พีอาร์มืออาชีพ มักจะเขียนข่าวแจกให้กับนักข่าวในแบบที่คดว่านักข่าวไม่เคย ไต้รับการอบรมมาก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานและกระเป๋าเครื่องสำอางซอโอแทน

ที่ใด้ก้าวลง จากการเป็นประธานและซีอีโอตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีนี้ โดย